Kijevski listići

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

6r

1 nadъoplatъmь statistika mjerenje

2 prïnesenъïtebêgïsьïdarъ statistika mjerenje

3 îžetъiesïdalъîsъtvo statistika mjerenje

4 rîlъ.cîrъkъveradïtvoe statistika mjerenje

5 ë.îžïvotaîprêstavle statistika mjerenje

6 niênašegoradï:îsъvêstu statistika mjerenje

7 emъnъi.êkobalьstvoe statistika mjerenje

8 stъtoživotavêčьnago: statistika mjerenje

9 gmь:prêfaciê.do statistika mjerenje

10 vêčьnъïbže statistika mjerenje

11 molïmъsëisuhusъinu statistika mjerenje

12 tvoemugïnašemu.da statistika mjerenje

13 mïlostьösvoeözaščï statistika mjerenje

14 tïtъnъiîsъpasetъ:be statistika mjerenje

15 žnegožebomïlostïnevъ statistika mjerenje

16 zmožemъničьsožesъtvo statistika mjerenje

17 rïtî:têmьžesamogo statistika mjerenje

18 egoradïdarъiîmïlostь statistika mjerenje

19 prïemlemъîvъlûbъvь statistika mjerenje

20 živemъ:hmьgmьnašïmь statistika mjerenje

21 povъsǫdê: statistika mjerenje

22 vъsǫdatvoegogïnasъi statistika mjerenje

23 cenïprosïmъtë:otъvь statistika mjerenje

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

Original

Kijevski listici

TIP PISMA