Kijevski listići

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

6v

1 sêhъprotivëcîhъsëna statistika mjerenje

2 mъsъpasïnъi:gmьnašï statistika mjerenje

3 mьšêomǫčenïcêhъ statistika mjerenje

4 mǫčenîkъtvoïhъgïčь statistika mjerenje

5 stïčьstëcemolïmъtë statistika mjerenje

6 prosëce:daêkožeëesï statistika mjerenje

7 slavoötvoeönebesьsku statistika mjerenje

8 öutvrьdïlъ:takozeže statistika mjerenje

9 înъimïlostïötvoeö statistika mjerenje

10 prîmïgmьnadъoplatmь: statistika mjerenje

11 prïnosъgïprïnesenъïtebê statistika mjerenje

12 mǫčenïkъsvëtъihъra statistika mjerenje

13 dïprimï:îmolïtvamï statistika mjerenje

14 îhъîzapovêdьmïtvoî statistika mjerenje

15 mïprïspêïnamъpomocь statistika mjerenje

16 tvoê.gmь:povъsǫdê statistika mjerenje

17 očistïnъigïprosïmъtë statistika mjerenje

18 nebesьskъihъtvoïhъra statistika mjerenje

19 dïzapovêdьï:îutvrь statistika mjerenje

20 dïnъidaslavïmъtëprê statistika mjerenje

21 dъsvëtъimïtvoïmî statistika mjerenje

22 molïtvamïnašïmï: statistika mjerenje

23 gmьnašïmь statistika mjerenje

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

Original

Kijevski listici

TIP PISMA