Kijevski listići

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

7v

1 îpravьdьnъihъradï:bǫ statistika mjerenje

2 dïtebêvъhvalǫ:anamъ statistika mjerenje

3 molïtvamïîhъdostoï statistika mjerenje

4 noeotъplaït:gmьnašïmь. statistika mjerenje

5 povъsǫdê statistika mjerenje

6 prosïmъtëgï.dazьnamъ statistika mjerenje

7 molïtvamïvъsêhъnebe statistika mjerenje

8 sьskъihъsilahъ.îvьsêhъ statistika mjerenje

9 svëtъihъtvoïhъ.îdêlъ statistika mjerenje

10 îhъradïpravьdьnъihъ:vъ statistika mjerenje

11 sǫdъmьsîmьvъzëtъi statistika mjerenje

12 mь.očïstïsrьdьcênašê statistika mjerenje

13 otъgrêhъnašïhъ:gmьna statistika mjerenje

14 molitva.b: statistika mjerenje

15 sъtvorïnъigïbžepričë statistika mjerenje

16 stьnъisvëtêïbcïîpri statistika mjerenje

17 snodêvêmariï:îdostoï statistika mjerenje

18 nъisvëtъihъanĵelъî statistika mjerenje

19 blaženъihъapostolъ.mǫ statistika mjerenje

20 čenïkъ.îprêpodobьnъihъ statistika mjerenje

21 ïčïstъihъdêvъ.îvьsê statistika mjerenje

22 hъsvëtъihъtvoïhъ:mo statistika mjerenje

23 litvamïîhъzaščïtï statistika mjerenje

24 nъi statistika mjerenje

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

Original

Kijevski listici

TIP PISMA