Kijevski listići

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

2v

1 povъsǫdê statistika mjerenje

2 sъmêrьnotëmolimъvьse statistika mjerenje

3 mogъïbže.molitvamïsvë statistika mjerenje

4 tъihъtvoîhъ.îtъisamъ statistika mjerenje

5 bǫdï.îdarъtvoïvъselï statistika mjerenje

6 vъnъi.îvrêmënaševъ statistika mjerenje

7 pravьdǫpostavïgmь statistika mjerenje

8 mьšênavьsëdьnîvь statistika mjerenje

9 segolêtaobïdǫcê statistika mjerenje

10 bъïžetvarьsvoöve statistika mjerenje

11 lьmïpomïlova.îpognê statistika mjerenje

12 vêsvoemь.izvolïvъ statistika mjerenje

13 plъtitïsësъpaseniêra statistika mjerenje

14 dïčlovêčьska.îvъsho statistika mjerenje

15 têvъnamъutvrьdïsrь statistika mjerenje

16 dьcênašê.îmilostiö statistika mjerenje

17 tvoeöprosvêtïnъi:gmь: statistika mjerenje

18 nadъoplatъmь statistika mjerenje

19 blïzъnasъbǫdïgïprosï statistika mjerenje

20 mъtë.îmolïtvǫnašǫ statistika mjerenje

21 uslъišï.daupъvanie statistika mjerenje

22 vъnьmemъdêlъsvoïhъ. statistika mjerenje

23 ïvъlûbъvьdarъsьte statistika mjerenje

24 bêprïnosïmъ:gmь statistika mjerenje

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

Original

Kijevski listici

TIP PISMA