Kijevski listići

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

4r

1 mьšê.v.otomьze statistika mjerenje

2 prosïmъtëvьsemogъï statistika mjerenje

3 bžedaêkožeesmъskrъbьnï statistika mjerenje

4 grêhъinašïmî:mïlostь statistika mjerenje

5 ötvoeöotъvьsêhъzъ statistika mjerenje

6 liïnašïhъočïstïnъi: statistika mjerenje

7 gmьnadъoplatъmь: statistika mjerenje

8 prïîmïgïprosïmъtëpri statistika mjerenje

9 nosъsь.prïnesenъïtebê. statistika mjerenje

10 izbavleniêradïčlovê statistika mjerenje

11 čьska.îsъdravïenamъ statistika mjerenje

12 dazь.îdušënašëîtê statistika mjerenje

13 lesaočistï.amolïtvǫ statistika mjerenje

14 našǫpriîmïgmьprêf statistika mjerenje

15 dovêčьnъïbže statistika mjerenje

16 tъiesïživotъnašьgïo statistika mjerenje

17 tъnebъitïêbovъbъitie statistika mjerenje

18 sъtvorïlъnъiesï.îot statistika mjerenje

19 padъšëvъskrêsïpakъi. statistika mjerenje

20 danamъnedostoïtъtebê statistika mjerenje

21 sъgrêšatï:tvoêžesǫ statistika mjerenje

22 tъvьsê.nebesьskaêîze statistika mjerenje

23 mlьskaêgï.datъisamъ statistika mjerenje

24 otъgrêhъnašïhъizbavi statistika mjerenje

25 nъi:hmьgmь statistika mjerenje

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

Original

Kijevski listici

TIP PISMA