Kijevski listići

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

4v

1 povъsǫdê statistika mjerenje

2 dazьnamъvьsemogъïbže. statistika mjerenje

3 daêkoženъiesïnebesьskъië statistika mjerenje

4 pïcënasъitïlъ:takoze statistika mjerenje

5 žeîživotъnašьsïlo statistika mjerenje

6 ötvoeöutvrьdï:gmь statistika mjerenje

7 mьšê:g:otomьze statistika mjerenje

8 cêsarьstvênašemьgïmï statistika mjerenje

9 lostьötvoeöprïzьrï: statistika mjerenje

10 îneotъdazьnašegotu statistika mjerenje

11 zîmъ.îneobratïnasъ statistika mjerenje

12 vъplênъnarodomъpoga statistika mjerenje

13 nьskъimъ:haradïgïna statistika mjerenje

14 šego.ïžecêsarïtъsъotь statistika mjerenje

15 cemьîsъsvëtъimь statistika mjerenje

16 nadъoplatъmь: statistika mjerenje

17 tvoêcirkъnaêtvrьdьza statistika mjerenje

18 ščïtïnъigï.öžeesï statistika mjerenje

19 obrazъmьsvoïmьupo statistika mjerenje

20 dobïlъ.öženъičьstï statistika mjerenje

21 mъnabalьstvonaše.to statistika mjerenje

22 goradïesïnamъvêčь statistika mjerenje

23 noeobêcênieprineslъ statistika mjerenje

24 gmьnašîmь statistika mjerenje

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

Original

Kijevski listici

TIP PISMA