Kijevski listići

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

5r

1 prêfacêd statistika mjerenje

2 daêkъižesǫtъtvoësï. statistika mjerenje

3 služьbъivъžlûblenъi statistika mjerenje

4 ë.takъižemъislьmïsvo statistika mjerenje

5 ïmïnъitvorïmъ.atъi statistika mjerenje

6 samъgïprisnonъiprïemlï: statistika mjerenje

7 davъzmožemъpravьdь statistika mjerenje

8 naêtvoênaslêdovatï. statistika mjerenje

9 îotъneprïêznïnъdêlъ statistika mjerenje

10 očïstitïsë:hmьgmьnaš statistika mjerenje

11 mь:ïmьževelïčьstvo statistika mjerenje

12 povъsǫdê: statistika mjerenje

13 tvoêsvëtaêvьsemogъï statistika mjerenje

14 bže.êžesenъiprïemlemъ: statistika mjerenje

15 narazdrêšenie.înaočišče statistika mjerenje

16 nienamъbǫdǫ:atъisa statistika mjerenje

17 mъpomocьötvoeövê statistika mjerenje

18 čьnoözaščïtïnъi:gmь statistika mjerenje

19 mьšê.d.otomьze statistika mjerenje

20 prosïmъtëgïvъzdvi statistika mjerenje

21 gnïsrьdьcanašêkъtebêo statistika mjerenje

22 tъzemlьskъihъpohotiï statistika mjerenje

23 davъzmožemъhotêtïne statistika mjerenje

24 besьskъimъtvoïmъ statistika mjerenje

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

Original

Kijevski listici

TIP PISMA