Kijevski listići

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

5v

1 nadoplatъmь statistika mjerenje

2 êkъižedarъiîmamъ.prêdъ statistika mjerenje

3 toboösǫtъ.îprosïmъ statistika mjerenje

4 tëprïîmïë.daïnъivъzmo statistika mjerenje

5 žemъvъvъžlûbleniïtvo statistika mjerenje

6 emь:gmьnašïmь:prêfa statistika mjerenje

7 ciê.dovêčьnъïbže statistika mjerenje

8 zъlobanašênevъrêsnïsëvъ statistika mjerenje

9 nasъ.nъizdrêšenievêčь statistika mjerenje

10 noeprïsnonamъbǫdï.gï statistika mjerenje

11 našegoradï:tъbonъisa statistika mjerenje

12 mъotъtьmьnъihъotъve statistika mjerenje

13 de:îočïstï.îzaklepe. statistika mjerenje

14 îdostoïnoizbavï:hmь statistika mjerenje

15 gmьnašimьpovъsǫdê: statistika mjerenje

16 vъsǫdьnaêmolïtvanašê statistika mjerenje

17 utvrьdïnъigïvêčьnъimï statistika mjerenje

18 tvoïmï:îpodazьnamъsъ statistika mjerenje

19 pasenietvoe:gmьnašïmь statistika mjerenje

20 mьšê.e:otomьze statistika mjerenje

21 tъigïotьmïnъiotъlǫkavь statistika mjerenje

22 stvanašego:îtvoeömïlo statistika mjerenje

23 stiöobratinъinapravьdǫ statistika mjerenje

24 tvoö:gmьnašïmь statistika mjerenje

stranica:  1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v   7r   7v  

Original

Kijevski listici

TIP PISMA